Najděte si ty nejlepší nabídky:
Rozšířené vyhledávání

MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE

adamson.jpg
adamson.jpg
mice-logo-color-cmyk.jpg

MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE je jediný B2B magazín, který propaguje země střední a východní Evropy pro mezinárodní „MICE“ průmysl. MICE je zkratkou pro meetingy, incentivní turistiku, konference a kongresy, eventy a veletrhy. Tato zkratka se používá v mezinárodním prostředí organizátorů akcí a „MICE industry“ označuje samostatné průmyslové odvětví.

Položili jsme pár otázek zakladatelce tohoto B2B magazínu dr. Zuzaně Adamson.

Co vás přivedlo k založení MICE magazínu s fokusem na CEE destinace?

V roce 2007 na IMEXU zazněla přednáška o trendech a střední a východní Evropa se ukázala jako velmi perspektivní destinace do budoucna. Ať už země jako Maďarsko, Česká republika, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko. Když jsem se rozhlížela po trhu, tak na něm chybělo B2B médium, které by se věnovalo oboru, korporátním nákupčím chyběly jasné a přehledné informace o destinacích, chyběla propojenost mezi světem a mezinárodními organizátory akcí a nabídkami ze zemí CEE. Také subjekty působící v CEE neměly médium, které by je zahrnulo.

Co klientům – nákupčím a organizátorům MICE – nabízíte?

Na různých setkáních s korporátními nákupčími ze západní Evropy se ukázalo, že proces komunikace s dodavatelem je nejdůležitější. Naše magazíny mají kvalitní čtenářskou základnu v nejrůznějších zemích Evropy, USA, Asie. Vycházejí v angličtině a informace jsou podávané kvalitně. Čtenáři jsou odborníci, jsou to nejen korporátní nákupčí a organizátoři akcí v rámci firem jako jsou banky, finanční instituce, výrobní podniky, globální firmy, ale také představitelé mezinárodních asociací. Pokud jde o státy, tak jsou z celého světa. Máme čtenáře i v takových zemích, o jejichž existenci jsem dříve neměla ponětí, dokud nepřišla registrace přes internet, jako třeba Brunei Darussalam. Dalšími klienty jsou manažeři z cestovních a incentivních agentur s fokusem na střední a východní Evropu. Najdou si nás na internetu, protože máme skvělé pozice ve vyhledavačích, a my jim při splnění podmínek – které jsou náročné, čímž vyselektujeme pouze kvalitní nákupčí – posíláme magazíny, zajímavé informace apod.

Jak se prezentujete na veletrzích pro MICE a cestovní ruch?

Máme vybudovaná Mediální partnerství s asi 15 MICE veletrhy a kongresy ve světě a jejich počet stále narůstá. Jsou to nejvýzněmnější veletrhy pro MICE jako IMEX ve Frankfurtu, IMEX America, EIBTM v Barceloně, MATIW v Moskvě, MICE Forum v Moskvě. Dále exotičtější veletrhy v Asii jako IT &CMA v Bagkoku, IT &CM v Indii, IT & CM v Šanghaji, kde býváme jediným subjektem reprezentujícím střední a východní Evropu, což přináší pochopitelně mnoho výhod, a další akce, hlavně odborné kongresy. To je důležité pro naše inzerenty, protože na těchto veletrzích máme díky partnerství rozsáhlou distribuci magazínů, ať už ve formě stánků, prostorů v media café, nebo se naše magazíny vkládají nákupčím, pozvaným na akci do materiálů a podobně. Tím je zajištěno pro naše inzerenty, že mají co nejvyšší exkluzivitu a možnost získat díky nám nové, reálné kontakty, sjednat spolupráci. Přivádíme jim tedy naprosto jasně a úzce zacílenou skupinu lidí, kteří mají neskutečný potenciál zvýšit inzerentům obraty a byznys. Pokud kupříkladu by jen jedna osoba z naší databáze navázala kontakt s inzerentem, může posléze přinášet pravidelný byznys.

Co nyní připravujete?

Nyní připravujeme prosincové vydání, v němž budeme ve velké míře propagovat Českou republiku. Proto u nás mohou zájemci v rámci inzerce prezentovat své nabídky, lokace, služby, balíčky, anebo informovat naše B2B čtenáře o novinkách. Více se dozvíte na našem webu: www.mice-cee.com

777 226 603 info@firemniakce.cz