Najděte si ty nejlepší nabídky:
Rozšířené vyhledávání

Staročeské Vánoce v klášteře minoritů sv. Jakuba

Pozvěte své hosty na vánoční setkání do středověkých prostor.

Průběh setkání
Hosté vcházejí do prostor Kláštera minoritů sv. Jakuba, procházejí dveřmi, které symbolicky oddělují rušné předvánoční město od původního gotického ambitu - rajské zahrady, jehož poklidnou a tajuplnou atmosféru ještě umocňuje vůně perníčků a romantické nasvícení svíčkami a lucernami.
Zde jsou hosté přivítáni hosteskami a obsluhující personál nabízí welcome drink dle výběru (např. svařené víno, nebo punč). Následně jsou hosté vyzváni k návštěvě baziliky sv. Jakuba, kde se mohou zaposlouchat do tónů slavných svatojakubských varhan z počátku 18. století, se 4manuály, 91znějícími rejstříky a 8 277 píšťalami pod vedením vynikající titulární varhanice paní Ireny Chřibkové.
Po skončení koncertu přecházejí hosté z baziliky přes rajskou zahradu zpět do prostor kláštera. Odkládají si v šatně – jsou dle dispozic koordinováni hosteskou (při počtu 250 osob doporučujeme 2 stanoviště – první šatna v předsálí a druhá mobilní šatna na konci gotické chodby) a poté již vstupují do sálu Jana Lucemburského, kde proběhne krátké přivítání zástupcem společnosti a poté je již otevřen slavnostní raut.
Pro zajištění maximálního komfortu hostů je pohoštění a případný doprovodný program rozmístěn nejenom v sále Jana Lucemburského, ale i v gotické arkádové chodbě a romantických kamenných sklepeních. 
Prostory zní jemná reprodukovaná hudba.

Doprovodný program (cena dle dalších požadavků)
Lití olova
Zdobení vánočních perníčků
Zdobení skleněných zvonečků
Výroba svícínků
Výstava perníkových či historických Betlémů
Staročeská kapela

777 226 603 info@firemniakce.cz